07. siječanj 2022.

Prijava početka pokusnog rada

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 20 kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Plan i program ispitivanja temeljnih zahtjeva za građevinu u tijeku pokusnog rada
  • Plan i program ispitivanja zadovoljavanja uvjeta priključenja građevine na energetsku infrastrukturu (ako je sukladno posebnom propisu određen posebnim uvjetima)
  • Usporedne vrijednosti parametara koji se ispituju u pokusnom radu i vrijednosti tolerancije
  • Predviđeni završetak pokusnog rada
  • Upravnu pristojbu od 20.00 kn (biljeg)

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLJEDEĆI OBRAZAC:

Prijava početka pokusnog rada