07. siječanj 2022.

Prijava početka ili nastavka građenja

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 20.00 kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Dokaz da je u katastru formirana građevna čestica (ukoliko je uvjetovana građevinskom dozvolom)
  • Upravna pristojba od 20.00 kn
    (Napomena: Biljeg)

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIEDEĆI OBRAZAC:

Prijava početka ili nastavka građenja