Zatvori

Zanima vas što ima u gradu? Pogledajte aktualni program događanja

Grad Varaždin - Početna Zahtjevi - prostorno uređenje i graditeljstvo

Zahtjevi - prostorno uređenje i graditeljstvo

 

IZDVOJENO:

Zahtjevi vezani uz građevinsku dozvolu

Zahtjevi vezani uz uporabnu dozvolu

Zahtjevi vezani uz lokacijsku dozvolu

 

SVI upiti, zahtjevi i prijave:

Opći upit

Utorak, 23. veljača 2016.

Zahtjev za izdavanje lokacijske informacije

Ponedjeljak, 22. veljača 2016.

Zahtjev za izdavanje potvrde parcelacijskog elaborata

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje potvrde etažnog elaborata

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje obavijesti o potrebnim posebnim uvjetima

Srijeda, 12. veljača 2014.

Prijava početka radova na uklanjanju građevine

Srijeda, 12. veljača 2014.

Prijava početka pokusnog rada

Srijeda, 12. veljača 2014.

Prijava početka i nastavka građenja

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje izmjene rješenja o uvjetima građenja

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune rješenja za građenje

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje izmjene potvrde glavnog projekta

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 1. listopada 2007.

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole za građevinu izgrađenu do 15. veljače 1968.

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (s lokacijskom dozvolom)

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za produljenje važenja lokacijske dozvole

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje izmjene i dopune građevinske dozvole (s lokacijskom dozvolom)

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje izmjene lokacijske dozvole

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za izdavanje izmjene građevinske dozvole u vezi s promjenom imena, odnosno tvrtke investitora

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za poništenje-ukidanje lokacijske dozvole

Srijeda, 12. veljača 2014.

Zahtjev za poništenje-ukidanje građevinske dozvole

Srijeda, 12. veljača 2014.

Informacije o legalizaciji nezakonito izgrađenih građevina

Utorak, 17. travanj 2012.

Informacije o potrebnoj dokumentaciji za ishođenje akata za građenje i UPORABU GRAĐEVINA

Utorak, 17. travanj 2012.

Informacije o uvjetima građenja putem e-mail-a, telefonski ili po dolasku

Utorak, 17. travanj 2012.

Informacije o statusu zemljišta putem e-mail-a, telefonski ili po dolasku u odjel

Utorak, 17. travanj 2012.

Zaprimanje ponuda za prodaju neizgrađenog građevinskog i poljoprivrednog zemljišta na području Grada

Utorak, 10. travanj 2012.

Uvid u stanje slobodnih neizgrađenih građevinskih parcela u vlasništvu Grada i mogućnostima investiranja u gospodarskim zonama Grada Varaždina

Utorak, 10. travanj 2012.