17. travanj 2012.

Zahtjev za izdavanje rješenja za privremeno korištenje javne površine za organizaciju prodaje povodom blagdana (Velika Gospa, Svi sveti, Božićni sajam...)

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 50 kuna

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Izvod iz sudskog registra, kopija obrtnice, izvod iz registra udruga, izvod iz registra OPG ili drugi dokument koji potvrđuje podatke pravne osobe

Potvrda da ne postoji dugovanje prema Gradu Varaždinu
Napomena: izdaje se u Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća, Trg slobode 12/I

Dodatna dokumentacija prema potrebi

Biljeg 50 kn
Napomena: stavlja se na obrazac zahtjeva, osim onih koji su  prema članku 6. Zakona o upravnim pristojbama(„Narodne novine“ broj 8/96) oslobođeni plaćanja upravnih pristojbi

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.


UZ GORE NAVEDENO ISPUNITE I DOSTAVITE SLIJEDEĆE OBRASCE:

Zahtjev za korištenje javne površine O-7

Zahtjev za korištenje javne površine O-7

Sa popunjenim obrascima javite se u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.