28. travanj 2023.

Zahtjev za ozvučenjem na terasi ugostiteljskog objekta

Zahtjev za ozvučenjem na terasi ugostiteljskog objekta, temeljem članka 24. stavka 3. Odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina", broj 2/22).

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 9,29 EUR/70,00 kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Rješenje o postavi terase u povijesnoj jezgri grada Varaždina
  • Atest o dozvoljenim razinama buke, izdan od strane ovlaštene pravne osobe

Napomena: Plaća se upravna pristojba u iznosu od 9,29 EUR /70,00 kuna 

 

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka - Uredba (EU) 2016/679, svojim potpisom dajem suglasnost da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

PROPISANI OBRAZAC:

S popunjenim obrascem javite se u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina.