02. ožujak 2022.

Zahtjev za ozvučenjem na terasi ugostiteljskog objekta

Zahtjev za ozvučenjem na terasi ugostiteljskog objekta, temeljem članka 21. Odluke o uvjetima za postavljanje terasa na javnim površinama u povijesnoj jezgri grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 1/12 i 6/14).

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Da

Iznos pristojbe: 70 kn

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

  • Rješenje o postavi terase u povijesnoj jezgri grada Varaždina
  • Mišljenje Turističke zajednice grada Varaždina
  • Atest o dozvoljenim razinama buke za terasu

Napomena: Plaća se upravna pristojba od 70,00 kuna (biljeg)

 

Sukladno članku 6. stavak 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ broj 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12), svojim potpisom potvrđujem da sam suglasan/a da se moji osobni podaci upotrijebe u svrhu izdavanja traženog akta.

PROPISANI OBRAZAC:

S popunjenim obrascem javite se u Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Grada Varaždina.

 

Zahtjev za ozvučenje na terasi ugostiteljskog objekta