17. travanj 2012.

Prijavnica B - UDRUGE, DRUŠTVA I ORGANIZATORI za financiranje Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Da

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA