17. travanj 2012.

Obavijest korisnicima donacija iz Proračuna i iz Programa javnih potreba u kulturi Grada Varaždina za određenu godinu te obveze koje moraju ispunjavati za dobivanje donacije

Potrebna dodatna dokumentacija: Da

Propisani su obrasci: Ne

Plaća se upravna pristojba: Ne

Iznos pristojbe: Ne plaća se

 

POTREBNA DOKUMENTACIJA

Ne postoji propisani obrazac koji treba popuniti. Javite se u upravni odjela Grada Varaždina.