Vijećnici Gradskog vijeća Grada Varaždina

Ime i prezime Stranka EMAIL
Ivan Čehok Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
 
Zlatan Avar Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
 
Sandra Malenica Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
 
Mario Lešina Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
 
Viktor Mrzlečki Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
 
Stjepan Cepanec Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
 
Bruno Ister SDP  
Gordana Marsenić SDP  
Lovro Lukavečki SDP  
Blaženka Beli SDP  
Josip Garić SDP  
Dubravka Novak Kandidacijska lista grupe birača
Dubravke Novak
 
Nikola Kumek Kandidacijska lista grupe birača
Dubravke Novak
 
Ivan Obadić Kandidacijska lista grupe birača
Dubravke Novak
 
Hrvoje Petrić Kandidacijska lista grupe birača
Dubravke Novak
 
Damir Habijan HDZ  
Damir Laljek HDZ  
Enes Garibović HDZ  
Zdravka Grđan nezavisna nositeljice Liste Narodne stranke-Reformisti  
Natalija Martinčević Narodna stranka-Reformisti  

Davor Patafta

Kandidacijska lista grupe birača
Davora Patafte