Vijećnici Gradskog vijeća Grada Varaždina

Ime i prezime Stranka EMAIL
Ivan Čehok Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
[email protected]
Zlatan Avar Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
[email protected]
Mario Lešina Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
[email protected]
Viktor Mrzlečki Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
[email protected]
Stjepan Cepanec Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
[email protected]
Josip Dreven Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka
[email protected]
Lidija Maček SDP [email protected]
Gordana Marsenić SDP [email protected]
Lovro Lukavečki SDP [email protected]
Blaženka Beli SDP [email protected]
Josip Garić SDP [email protected]
Dubravka Novak Kandidacijska lista grupe birača
Dubravke Novak
[email protected]
Ana Petrić Kandidacijska lista grupe birača
Dubravke Novak
[email protected]
Ivan Obadić Kandidacijska lista grupe birača
Dubravke Novak
[email protected]
Hrvoje Petrić Kandidacijska lista grupe birača
Dubravke Novak
[email protected]
Damir Habijan HDZ [email protected]
Alen Runac HDZ [email protected]
Silvija Cupar HDZ [email protected]
Zdravka Grđan nezavisna nositeljica liste Narodne stranke-Reformisti [email protected]
Mirjana Kolarek-Karakaš nezavisna na listi Narodne stranke-Reformisti [email protected]

Davor Patafta

Kandidacijska lista grupe birača
Davora Patafte
[email protected]