Vijećnici Gradskog vijeća Grada Varaždina

Ime i prezime Stranka EMAIL
Ivan Čehok Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
ivan.cehok@grad.varazdin.hr
Zlatan Avar Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
zlatan.avar@grad.varazdin.hr
Mario Lešina Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
mario.lesina@grad.varazdin.hr
Viktor Mrzlečki Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
viktor.mrzlecki@grad.varazdin.hr
Stjepan Cepanec Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka 
stjepan.cepanec@grad.varazdin.hr
Josip Dreven Kandidacijska lista grupe birača
dr. sc. Ivana Čehoka
josip.dreven@grad.varazdin.hr
Lidija Maček SDP lidija.macek@grad.varazdin.hr
Gordana Marsenić SDP gordana.marsenic@grad.varazdin.hr
Lovro Lukavečki SDP lovro.lukavecki@grad.varazdin.hr
Blaženka Beli SDP blazenka.beli@grad.varazdin.hr
Josip Garić SDP josip.garic@grad.varazdin.hr
Dubravka Novak Kandidacijska lista grupe birača
Dubravke Novak
dubravka.novak@grad.varazdin.hr
Dražen Čelar Kandidacijska lista grupe birača
Dubravke Novak
drazen.celar@grad.varazdin.hr
Ivan Obadić Kandidacijska lista grupe birača
Dubravke Novak
ivan.obadic@grad.varazdin.hr
Hrvoje Petrić Kandidacijska lista grupe birača
Dubravke Novak
hrvoje.petric@grad.varazdin.hr
Damir Habijan HDZ damir.habijan@grad.varazdin.hr
Damir Laljek HDZ damir.laljek@grad.varazdin.hr
Silvija Cupar HDZ silvija.cupar@grad.varazdin.hr
Zdravka Grđan nezavisna nositeljica liste Narodne stranke-Reformisti zdravka.grdjan@grad.varazdin.hr
Mirjana Kolarek-Karakaš nezavisna na listi Narodne stranke-Reformisti mirjana.kolarek.karakas@grad.varazdin.hr

Davor Patafta

Kandidacijska lista grupe birača
Davora Patafte
davor.patafta@grad.varazdin.hr