Proračun Grada Varaždina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023.