28. rujan 2019.

O projektu "PRavilnim primjerOM učimo zaštititi okOliš – PROMO"

Svrha projekta je provedbom edukativnih i informativnih aktivnosti o održivom gospodarenju otpadom izgraditi svijest ljudi o važnosti odgovornog postupanja s komunalnim otpadom te sprečavanju njegovog nastanka što će pridonijeti ostvarenju strateških ciljeva u sektoru održivog gospodarenja otpadom na lokalnoj razini.

Provedbom projektnih aktivnosti bit će obuhvaćeno 97% stanovništva na području obuhvata projekta što će pridonijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koji se odlaže na odlagališta. Više o tome OVDJE.