06. veljača 2012.

VARAŽDIN SPREMAN ZA SNIJEG

ralicaa

06.02.2012. - Grad Varaždin dobro se pripremio za snijeg pa se ne očekuju veći problemi na oko 110 km prometnica u Varaždinu i njegovim prigradskim naseljima. Ralice PZC-a su na terenu i čiste prometnice, a djelatnici Varkoma u nekoliko su navrata posipali nogostupe ispred javnih zgrada i površina. Jasna su i pravila za čišćenje snijega i leda ispred privatnih kuća i zgrada.


Naime, Prema Odluci o komunalnom redu, pravne ili fizičke osobe, vlasnici ili posjednici građevina, poslovnih prostora i građevinskog zemljišta uz javne prometne površine dužni su organizirati ili osobno ukloniti snijeg i led  s nogostupa razvrstanih i nerazvrstanih cesta u cijeloj dužini čestice zemljišta  i u širini od 2 m, osim  ako nogostup nije uži od toga.Nakon što otklone snijeg, dužni su nogostup posipati solju, sipinom, piljevinom i sl. Nije dozvoljeno čišćenje nogostupa tako da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i slivnike kanalizacije. Stanovnici zgrada dužni su uklanjati snijeg i led s parkirališta koja koriste te sa spremnika za odlaganje otpada i oko njih kako bi se omogućio pristup vozilima za odvoz otpada.


Vlasnici i posjednici građevina  neposredno uz prometnicu, a čija su krovišta kosinom postavljena prema prometnici, dužni su sa njih ukloniti snijeg, kako se ne bi odronio i ugrozio sigurnost prolaza i prometa. U slučaju takve opasnosti, vlasnici moraju  na svakom kraju građevine postaviti oznake dužine 3 do 4 m, s vidljivim i čitkim znakom upozorenja "opasnost od odrona snijega i leda". Nije dozvoljeno uklanjanje takvih prepreka i upozorenja dok traje opasnost, njihovo oštećivanje i premještanje.


Kako bi se snijeg mogao na vrijeme ukloniti, zabranjeno je parkiranje vozila na kolnicima i nogostupima.
Inače, za nepoštivanje ove odluke Grad Varaždin predvidio je kazne od 500 do 2.500 kn. Komunalni redari spremni su za odlazak na teren i obilazak grada, no s obzirom na tešku financijsku situaciju, prvo će svim neodgovornim vlasnicima ostavljati upozorenja o obaveznom čišćenju snijega.