14. travanj 2020. | Autor: Maja Hrešć

Reklamacije „uskrsnica“ za umirovljenike

Reklamacije „uskrsnica“ za umirovljenike mogu se podnijeti od 15. do 24. travnja 2020. godine, svakim radnim danom, isključivo od 8:00 – 10:00 sati u Upravnom odjelu za socijalnu skrb, mjesnu samoupravu i civilno društvo, Trg kralja Tomislava 1, Varaždin (Gradska vijećnica).

Dokumenti potrebni za reklamaciju: osobna iskaznica, OIB, zadnji odrezak od mirovine. Odobrene reklamacije će se isplaćivati odmah putem blagajne.