20. ožujak 2015.

Računalo za Udrugu samaca

SAMCI

20.3.2015. – Gradonačelnik Goran Habuš darovao je Udruzi Samaca Varaždinske županije računalo s pripadajućom opremom, koje je u ime Udruge  primio predsjednik Udruge Jurica Danjko. Grad Varaždin tom je gestom nagradio i podržao rad Udruge koja broji 70 članova i uz bogatu aktivnost organizira brojne sadržaje za samce, a poklonjeno računalo koristit će za lakše obavljanje administrativnih posla.