15. travanj 2019. | Autor: ddretar

Projekt „C Via C“ uspijeva okupiti Europljane za promicanje kulture

Projekt  “C via C - Povezivanje građana i gradova putem kulture za uključivi rast“ je odobren za sufinanciranje od Europske Unije kroz program Europa za građane,  mjera 2.1. “Bratimljenje gradova.“

Vrijednost EU sufinanciranja je 20.160,00 EUR. Nositelj projekta je Pučko otvoreno učilište Varaždin (POU Varaždin), a partneri su: 

Ljudska univerza Ormož (LUO) iz Ormoža, Slovenija;

Ljudska univerza Ptuj (LUP) iz Ptuja, Slovenija;

Muramenti Nemzetiségi Területfejlesztési Társulás iz Tótszerdahely, Mađarska;

Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica iz Sremska Mitrovice, Srbija.

Od srijede 10.04.2019. godine do petka 12.04.2019. godine na projektu je sudjelovali su sudionici iz Hrvatske, Srbije, Mađarske i Slovenije.

 
10.04.2019. partnerstvo je organiziralo primanje u Kinu Gaj koje je imalo naglasak na aktivnostima koje su promovirale kulturu svake regije u projektu te su u isto vrijeme promovirale i Europske vrijednosti kao što su solidarnost, interkulturalni dijalog, volonterstvo i multikulturalizam u široj regiji.

 
Uključene su i posebne prezentacije umjetnosti, glazbe i obrta iz Varaždina i regija partnera. Zanatlije i osobe koje zastupaju lokalne obrte prezentirale su specifične suvenire i tradicionalna dobra koja predstavljaju lokalni identitet i kulturnu baštinu.

 
11.04.2019. POU Varaždin je organiziralo radionicu i kviz o kulturi. Kulturni kviz služio je za upoznavanje sudionika s poviješću, tradicijom i kulturnom baštinom svake regije u projektu. Organiziran je grupni rad kako bi sudionici iz Varaždina, Sremske Mitrovice, Ptuja, Ormoža i Pomurja mogli razviti nove projektne ideje i razumjeti korake koje treba poduzeti kako bi se stvorili kulturni brendovi koji promiču europske vrijednosti.

 
12.04.2019. POU Varaždin je organiziralo radionicu u vezi s EU vrijednostima i programima.  Sadržaj je uključivao prezentaciju smjernica o tome kako razviti kulturni brand za gradove i mjesta i detaljan pregled EU programa “CREATIVE EUROPE“. Anera Stopfer, iz Ministarstva kulture Republike Hrvatske i voditeljica “Deska Kreativna Europa“ u Zagrebu, predstavila je program i dobre prakse te objasnila kako pripremiti projekte koji se fokusiraju na kulturu.
 
Kako bi se održala suradnja i organizirale daljnje aktivnosti usmjerene na kulturu, partnerstvo je potpisalo Memorandum o razumijevanju.  “C Via C“ se smatra važnim prvim korakom u razvoju većih projekata koji promiču kulturu u široj regiji.

Aktivnost: Strand2: Democratic engagement and civic participation 
Podaktivnost: Bratimljenje gradova / Town twinning
Naziv projekta: "C via C - Connecting citizens and towns Via Culture for inclusive growth"  
Početak projekta: 15-02-2019
Završetak projekta: 20-10-2019
Vrijednost projekta: 20.160,00 eura
Koordinator projekta: POU Varaždin
Partneri u projektu:

Turistička organizacija Grada Sremska Mitrovica (SRB)

Ljudska univerza Ptuj (SI)

Ljudska univerza Ormož (SI)

MURAMENTI NEMZETISÉGI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS (HU) 

više o projektu

preuzmi sažetak