15. studeni 2023. | Autor: DD

Produžen rok za prijavu na likovni i foto natječaj povodom 500. godina Gradske vijećnice

Zbog velikog interesa,   rok za prijavu na likovni i foto natječaj povodom 500. godina Gradske vijećnice je PRODUŽEN do 27.11. 2023. godine.

Grad Varaždin poziva svu djecu 5 - 7 godina (starije vrtićke skupine) te učenike nižih razreda osnovnih škola i posebnih odgojno-obrazovnih ustanova s područja grada Varaždina na sudjelovanje u likovnom natječaju, a učenike viših razreda varaždinskih osnovnih škola i posebnih odgojno-obrazovnih ustanova na sudjelovanje u foto natječaju. Osigurane su i nagrade za tri najbolja rada u svakoj kategoriji. Nagrađeni radovi bit će izloženi povodom Dana grada Varaždina. O datumu i vremenu dodjele, nagrađeni će biti obaviješteni mailom.

 

 

NATJEČAJ:

Grad Varaždin Povodom 500. godišnjice Gradske vijećnice, poziva djecu 5-7 godina (starije vrtićke skupine) te učenike nižih razreda osnovnih škola i posebnih odgojno-obrazovnih ustanova na sudjelovanje u likovnom natječaju, a učenike viših razreda varaždinskih osnovnih škola i posebnih odgojno-obrazovnih ustanova na sudjelovanje u foto natječaju.

Natječaj je otvoren od 17.10. do 27.11. 2023. godine, a osigurane su i nagrade za tri najbolja rada u svakoj kategoriji koje će izabrati tročlano povjerenstvo. Za likovne radove čine ga: Paula Banić, Elizabeta Igrec te Emanuela Grđan, a za foto radove: Siniša Sović, Dražen Dretar i Lucija Dugandžić.

Po tri su nagrade u svakoj kategoriji, poklon bonovi lokalnog trgovačkog centra u iznosu 100, 80 i 60 eura.

Nagrađeni radovi bit će izloženi povodom Dana grada Varaždina 6.12.2023. godine.

 

 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE:

Grad Varaždin organizira likovni i foto natječaj povodom

obilježavanja 500. obljetnice Gradske vijećnice.


Tema natječaja je „500. obljetnica Gradske vijećnice“, a podteme mogu biti: Gradska vijećnica kroz godišnja doba, Gradska vijećnica i njezini čuvari (Purgari), Gradska vijećnica – ljudi i događaji, ili druge srodne podteme po slobodnoj procjeni. Na likovni natječaj se mogu prijaviti polaznici dječjih vrtića i nižih razreda osnovnih škola, a na foto natječaj učenici viših razreda osnovnih škola s područja Grada Varaždina te posebne odgojne-obrazovne ustanove za učenike s teškoćama u razvoju na području Grada Varaždina.

Likovni natječaj se provodi u sljedećim kategorijama:

1. likovni radovi djece polaznika dječjih vrtića u dobi od 5 do 7 godina,

2. likovni radovi učenika od I. do IV. razreda osnovnih škola,

3. likovni radovi učenika Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Varaždin od I. do IV. razreda.

Tehnike izrade likovnog rada su: slikarske i crtačke tehnike (crtež olovkom ili ugljenom, bojice, tempera, tuš, akril, kolaž, pastel na papiru ili kombinacija prethodno navedenih tehnika)


Format likovnih radova: slikarske i crtačke tehnike formata maksimalno do 50x70 cm,

Najbolje radove izabrat će Povjerenstvo za odabir najboljih radova i dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu u svakoj kategoriji.


Likovni radovi se moraju dostaviti najkasnije do 27. studenoga 2023. osobno ili poštom na adresu:

Grad Varaždin, Franjevački trg 5, 42000 Varaždin, s napomenom „Likovni natječaj povodom 500. obljetnice Gradske vijećnice“.

 

 1. Vrtići dostavljaju po jedan rad po odgojno-obrazovnoj skupini koju pohađaju djeca od 5 do 7 godina,
 2. Osnovne škole dostavljaju jedan odabrani likovni rad po svakom razredu od I. do IV. razreda,
 3. Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“  Varaždin dostavlja po jedan odabrani likovni rad po svakom razredu od I. do IV. razreda.


 

Foto natječaj se provodi u sljedećim kategorijama:

 1. foto radovi učenika V. i VI. razreda osnovnih škola,
 2. foto radovi učenika VII. i VIII. razreda osnovnih škola,
 3. Foto radovi učenika Centra za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Varaždin od V. do VIII. razreda.

Tehnika izrade foto rada: fotografija snimljena pametnim telefonom ili digitalnim fotoaparatom

Format/rezolucija:

 •  JPG format visoke kvalitete, minimalnih dimenzija od 2500 do 3500 piksela, rezolucije 300 dpi,
 • obrada fotografije u računalnim programima dopuštena je do mjere koja ne narušava sklad, kompoziciju i sl. originalne fotografije, 
 • uz fotografiju se prilaže kratak tekst od najviše jedne kartice s opisom motiva i koncepta fotografije,
 • svaka fotografija u nazivu mora sadržavati ime i prezime autora, godinu rođenja te naslov fotografije, (npr. Ivo Ivić, 1995. – Poruka za budućnost.jpg) i ime i prezime mentora
 • fotografije se šalju isključivo e-mailom na adresu: [email protected]  
 • autor, sudionik natječaja, slanjem fotografije na natječaj potvrđuje autentičnost i autorstvo snimljene fotografije, 
 • autor fotografija daje suglasnost Gradu Varaždinu da bez naknade može neograničeno koristiti i objavljivati odabrane fotografije u nekomercijalne svrhe, odnosno, u svrhu promocije Grada Varaždina te predmetnog natječaja,
 • fotografije se zaprimaju do zaključno 27.11.2023. u 23:59h.

 

 1. Osnovne škole dostavljaju jedan odabrani foto rad po svakom razredu od V. do VI. razreda
 2. Osnovne škole dostavljaju po jedan odabrani foto rad po svakom razredu od VII. do VII. razreda
 3. Centar za odgoj i obrazovanje „Tomislav Špoljar“ Varaždin dostavlja po jedan odabrani foto rad po svakom razredu od V. do VIII. razreda

 

 

OBRAZAC ZA PRIJAVU NA LIKOVNI NATJEČAJ

https://varazdin.hr/upload/2023/10/prijavni_obrazac_likovni_natjecaj_500godina_gradsk_652d17d89e34d.pdf  

OBRAZAC ZA PORIJAVU NA FOTO NATJEČAJ

https://varazdin.hr/upload/2023/10/prijavni_obrazac_foto_natjecaj_500godina_gradske_v_652d12a7b271a.pdf