20. lipanj 2017.

Produljeno savjetovanje za strategiju razvoja kulture Grada Varaždina

Savjetovanje s javnošću za Nacrt strategije razvoja kulture Grada Varaždina za razdoblje od 2017. – 2022. godine, koji se nalazi na internetskim stranicama Grada Varaždina od 22. svibnja 2017. godine, produljuje se do 3. srpnja 2017. godine.  

Materijali i obrasci relevantni za savjetovanje dostupni su na /savjetovanje-s-javnoscu-2017-godini/, a ovim putem molimo medije da objavom ove informacije potaknu građane da daju svoje prijedloge i sugestije za donošenje ovog strateškog dokumenta za Grad Varaždin.