08. svibanj 2019.

Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje za naredno razdoblje

Povjerenstvo za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje, na temelju zahtjeva podnesenih na Natječaj u otvorenom natječajnom roku od 19.03.2019. do 03.04.2019., utvrdilo je Prijedlog liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za naredno razdoblje.