10. ožujak 2016. | Autor: [email protected]

Predstavnici Pečuha u Varaždinu

Gradonačelnik Goran Habuš sa predstavnicima grada Pečuha

U varaždinskoj Gradskoj vijećnici je u srijedu 9. ožujka 2016. održan sastanak između predstavnika mađarskog grada Pečuha te Grada Varaždina i varaždinskih kulturnih i turističkih institucija na temu razvoja suradnje na području turizma i kulture.

Delegaciju Grada Pečuha predvodio je zamjenik gradonačelnika g. Őri László, a s njim su u Varaždin stigli i g. Vincze Balazs, direktor Uprave Zsolnayeve baštine - neprofitnog d.o.o. , g. Slaven Vidaković, ravnatelj Hrvatskog kazališta u Pečuhu te g. Horvath Zsolt, direktor Panonske Filharmonije. 

Grad Varaždin je na sastanku predstavljao gradonačelnik g. Goran Habuš, zamjenik gradonačelnika, g. Vjeran Radelić te predstavnici nadležnih gradskih upravnih odjela i varaždinskih ustanova u kulturi i turizmu.  

Pečuh i Varaždin, osim povijesnih okolnosti, povezuje i snažna orijentacija na razvoj naših gradova kao kulturnih i turističkih središta. Gradovi  su se već povezali tijekom varaždinske kampanje za dobivanje naslova Europske prijestolnice kulture, koju je Pečuh nosio 2010. godine. Ova nova inicijativa za ozbiljnim razvojem  suradnje nosi mnogo potencijala te su na sastanku dogovoreni i konkretni projekti poput suradnje s Baroknim večerima, povezivanja kazališta, razmjena muzejskih događanja, ali i povezivanja turističkih manifestacija kako bi se sinergijski ojačala snaga obiju destinacija.