09. listopad 2015.

Predložite zaslužne za Javna priznanja Grada Varaždina

dalja slika

09.10.2015. - Objavom javnog natječaja Grad Varaždin pozvao je sve Varaždinke i Varaždince, udruge građana, mjesne odbore, udruge gospodarstvenika i obrtnike, trgovačka društva, političke stranke , vjerske zajednice i druge pravne osobe da dostave prijedloge za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina u 2015. godini koji je raspisao Odbor za dodjelu javnih priznanja Gradskog vijeća Grada Varaždina.

„Podsjećam građane Grada Varaždin da će se i ove godine dodjeljivati javna priznanja na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana Grada Varaždina. Natječaj je raspisan i traje do 29.10.2015.godine. U vezi navedenog molim građane Grada Varaždina da daju svoje prijedloge za dodjelu javnih priznanja, a koja se odnose na Povelju počasnog građanina Grada Varaždina, Nagradu za životno djelo, Nagradu, Plaketu i Medalju Grada Varaždina sukladno raspisanom natječaju. Kao predsjednik Gradskog vijeća unaprijed vam se zahvaljujem.“ - Josip Hehet.

Javna priznanja su:  Povelja počasnog građanina Grada Varaždina (počasnim građaninom može se proglasiti osoba posebno zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Grada Varaždina, njegovih odnosa s drugim gradovima u zemlji i inozemstvu te za razvoj Grada Varaždina ili pojedinih njegovih djelatnosti), Nagrada za životno djelo Grada Varaždina (dodjeljuje se za rezultate ili djela od posebnog značenja za unapređenje i promicanje znanosti, umjetnosti, gospodarstva, zdravstva i drugih djelatnosti značajnih za život grada Varaždina), Nagrada Grada Varaždina (dodjeljuje se za izvanredne rezultate i osobite uspjehe u radu građanima Grada Varaždina i drugim osobama koje rade na području Grada Varaždina, za najviše zasluge u promicanju znanosti, gospodarstva, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne skrbi, humanitarnog djelovanja te svih drugih područja društvenog života u Gradu Varaždinu), Plaketa Grada Varaždina (dodjeljuje se za trajniju općepriznatu djelatnost kojom se znatno pridonijelo razvoju Grada Varaždina), i Medalja Grada Varaždina (dodjeljuje za postignute uzorne uspjehe od interesa za Grad Varaždin).
U prijedlogu je potrebno navesti ime i prezime, odnosno naziv podnositelja prijedloga, naziv osobe koja se predlaže za javno priznanje i  obrazloženje  iz kojeg je vidljivo u čemu se očituje izuzetan značaj ili osobita vrijednost djela, ostvarenja ili cjelokupnog životnog djelovanja.
Prijedlog se podnosi Odboru za dodjelu javnih priznanja (s naznakom: "za natječaj"), Varaždin, Trg kralja Tomislava 1, zaključno do 29. listopada 2015. godine.

Cijeli tekst natječaja : P O Z I V N I   N A T J E Č A J za davanje prijedloga za dodjelu javnih priznanja Grada Varaždina