21. prosinac 2021. | Autor: uo

Podnošenja reklamacija – dječje božićnice

Roditelji, zakonski zastupnici, staratelji djece koja nisu bila obuhvaćena u isplati „dječje božićnice“ moći će predati zahtjev za reklamaciju Gradu Varaždinu od 27. prosinca 2021. godine do 7. siječnja 2022. godine. 

Zahtjev za reklamaciju nalazit će se na web stranici Grada https://varazdin.hr/bozicnice-reklamacije/, a isti će se moći podići u Gradskoj vijećnici, Trg kralja Tomislava 1.

 

Potrebna dokumentacija:

kopija važeće osobne iskaznice djeteta ili kopija uvjerenja o prebivalištu djeteta (bitno je radi utvrđivanja prebivališta djeteta) – dovoljan je samo jedan od navedenih dokumenata

obostrana kopija važeće osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

obostrana kopija kartice tekućeg računa podnositelja zahtjeva

Izjava o davanju suglasnosti Gradu Varaždinu za obradu osobnih podataka podnositelja zahtjeva te malodobnog djeteta korisnika „dječjih božićnica“

 

Reklamacije će se obavljati isplatom na tekući račun podnositelja zahtjeva.

 

Obavještavamo roditelje djece koji su predali zahtjev za donaciju na novorođeno dijete za dijete rođeno od 20. studenog do 31. prosinca 2021. godine, nalog za isplatu „dječjih božićnica“ vrši se po službenoj dužnosti te će ista biti isplaćena na tekući račun podnositelja zahtjeva.