24. travanj 2012.

OBAVIJEST ZA ZAINTERESIRANE VLASNIKE STANOVA - KAKO PRIJEĆI NA ETAŽNO GRIJANJE

tazno image presica_grijanje_foto

24.04.2012. - Nakon višemjesečnih priprema i pregovora, završen je model kojim Grad Varaždin omogućuje svim zainteresiranim stanarima zgrada u Varaždinu prelazak s grijanja iz centralnih kotlovnica na etažno. Do svake će zgrade radnici Termoplina plinsku mrežu izgraditi besplatno, dok će razvođenje plinske mreže do svakog stana biti oko 35% povoljnije od pojedinačne  cijene za takve radove. Zajedničkom akcijom ostvaren je i značajan popust u cijenama plinskih bojlera i u izgradnji dimovodnih sistema koji se moraju izgraditi za etažni način grijanja.
         
         
U Termoplinu su već izradili idejni projekt plinske mreže za koji se čeka lokacijska, a potom i građevinska dozvola. Prvi radovi na plinskoj mreži, onoj u Trakošćanskoj ulici,  mogli bi  započeti u srpnju i završiti do kraja kolovoza ove godine.
          
U odnosu na preinake prijašnjih godina, ovakav način vođenja projekta prelaska s centralnog na etažno grijanje donosi uštede od oko 6 tisuća kn po stanu.

KORACI DO ETAŽNOG GRIJANJA

Želite li s centralnog prijeći na etažno grijanje, postupak je slijedeći:

- Pribaviti suglasnost svih suvlasnika stanova za izdvajanje iz centralnog načina grijanja stanova, ovjeriti takvu suglasnost kod javnog bilježnika i pismeno zatražiti od Termoplina izdvajanje iz centralnog načina grijanja.
- Zgrada treba pismeno zatražiti od Termoplina energetske uvijete za spajanje na plinsku mrežu.
- Izraditi idejni i glavni projekt za etažno grijanje i objaviti oglas na koji se mogu javiti potencijalni ponuditelji za izvedbu etažnog grijanja.
- Nakon dobivenih ponuda treba izabrati najpovoljniju ponudu i ugovoriti početak radova sa najpovoljnijim ponuditeljem.

Načini financiranja etažnog grijanja razlikuju se od zgrade do zgrade. U nekima  su, primjerice, odlučili povećanjem pričuve financirati izgradnju plinske mreže u zgradi  i dimovodne sisteme. Za radove će dobiti garanciju od upravitelja zgrade, dok bi etažno grijanje u stanovima financirali sami stanari. Za stan od 70-ak m2 iznos je od 13 do16 tisuća kuna, a model financiranja stanari mogu odabrati sami.
    
Za sada su prelazak na etažno grijanje najavili stanari u zgradama na adresama Trakošćanska 7,9,22 i 24 ,B.Radić 8,24,28, Vukovićeva 9, Preloška 1 i R. Boškovića 2.

Inače, prelazak na etažni način grijanja nije obavezan i isključivo je pravo svakog skupa stanara pojedinih zgrada da se odluče o prelasku na takav način grijanja kao i o kreditnim načinima financiranja projekta. Grad Varaždin garantira pravovremenu organizaciju dobave plina do svake zgrade koja to bude željela.

PREGLED POTROŠAKIH KREDITA PO BANKAMA

Za sve zainteresirane stanare napravili smo pregled potrošačkih kredita za instaliranje etažnog grijanja po bankama:

grijanje