17. svibanj 2018.

Obavijest o početku Javnog uvida u prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina

Grad Varaždin izlaže na javni uvid prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Varaždina.

Uvid u prijedlog Programa s popratnom dokumentacijom može se izvršiti svakim radnim danom od 17. svibnja do 01. lipnja 2018. godine u vremenu od 7.00 do 13.00 sati u prostorijama Upravnog odjela za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina na adresi Petra Preradovića 10, Varaždin.

Zainteresirane osobe mogu dati prigovor na prijedlog Programa najkasnije do isteka roka javnog uvida (01. lipnja 2018. godine u 13.00 sati). O svim prigovorima odlučivat će Gradsko vijeće Grada Varaždina u roku od 30 dana.

Prigovori na prijedlog Programa podnose se pismenim putem na obrascu koji se nalazi u nastavku ove obavijesti i dostavljaju se na adresu Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1, zaključno sa 01. lipnjem 2018. godine u 13.00 sati, bez obzira na oblik dostave.

 

Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH - Grad Varaždin

Tabelarni iskaz poljoprivrednog zemljišta - TABLE

Tabelarni iskaz poljoprivrednog zemljišta - SAMOSTALNE KATASTARSKE ČESTICE

OBRAZAC za podnošenje prigovora