08. studeni 2012.

Novi raspored kontakt policajaca

U varaždinskoj Policijskoj upravi promijenili su raspored kontakt policajca u 7 gradskih mjesnih odbora. Donosimo imena i kontakte kvartovskih policajaca po mjesnim odborima.

1. MJESNI ODBOR
Kontakt policajka Lana Kožar - 099/2685262

2. MJESNI ODBOR
Kontakt policajac Siniša Lah - 098/9843-894

3. MJESNI ODBOR
Kontakt policajac Željko Grilec - 098/9843-895

4. MJESNI ODBOR
Kontakt policajci Dušan Košutar - 098/9843-898 i Mario Košak - 098/9843-893

5. MJESNI ODBOR
Kontakt policajac Ivica Horvatić - 099/268-5267

6. MJESNI ODBOR
Kontakt policajac Edvard Matečak - 098/9843-892

7. MJESNI ODBOR
Kontakt policajac Darko Letonja - 098/9843-899