17. lipanj 2019.

Konačna Lista za kupnju POS stanova

Gradonačelnik Grada Varaždina, po provedenom Natječaju za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova građenih po Programu društveno poticane stanogradnje za naredno razdoblje, a na temelju javno objavljenog Prijedloga liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane donosi listu reda prvenstva za kupnju stanova građenih po programu POS-a za naredno razdoblje.