11. travanj 2022. | Autor: dd

Kome se obratiti ako divljač radi štetu?

 

Upravi odjel za gradnju i komunalnu gospodarstvo – Komunalno –prometno redarstvo upućuje Javnu obavijest građanima Varaždina u kojoj između ostalog stoji:

„Obavještavaju se korisnici zemljišta koja se nalaze na površinama obuhvata Programa zaštite divljači "GRAD VARAŽDIN" da su dužni zbog zaštite svojih površina i imovine od šteta od divljači, pravovremeno obavijestiti Grad Varaždin o problematici koju im prouzrokuje određena vrsta divljači, kako bi Grad mogao postupiti prema spomenutom Programu i Protokolu za poduzimanje određenih mjera za sprečavanje štete od divljači, sukladno Zakonu o lovstvu.

 

Poduzimanje mjera za sprečavanje šteta Grad Varaždin nije dužan poduzimati u ograđenim voćnjacima, plantažama i sličnim nasadima koji ne pripadaju površini obuhvata Programa zaštite divljači.

 

Za ostvarivanje prava zaštite korisnik zemljišta je dužan dati Gradu na uvid vlasnički ili posjedovni list, odnosno ugovor o zakupu zemljišta kojeg koristi. Isto tako je dužan na zahtjev Grada omogućiti utvrđivanje položaja zemljišta na kojem je počinjena šteta“

 

Građani o nastalim štetama mogu obavijestiti redarstvo na slijedeće brojeve:

Dejan Žmuk

Komunalno-prometni redar

Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo

ODSJEK ZA KOMUNALNO, PROMETNO I POLJOPRIVREDNO REDARSTVO

Trg Slobode 12/II, 42000 Varaždin

Mob: +385/99/4200-200

e-mail: [email protected]

ODLUKA:
/upload/2022/04/javna_obavijest_o_divljaci_6253ce0f6efa2.pdf