23. lipanj 2017. | Autor: [email protected]

Kakve ćemo imati gradske poreze?

Grad Varaždin je 23. lipnja 2017. godine na svojim službenim web stranicama objavio Nacrt odluke o gradskim porezima te je time počeo teći rok od mjesec dana u kojem će se provoditi internetsko savjetovanje s javnošću.

Nacrt odluke o porezima Grada Varaždina donosi prijedlog kako će biti uređeni prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju te porez na korištenje javnih površina.

Nacrt odluke kao i svi potrebni dokumenti za sudjelovanje u internetskom savjetovanju s javnošću Prema Planu savjetovanja za 2017- godinu nalaze se na slijedećoj internetskoj adresi: http://varazdin.hr/savjetovanje-s-javnoscu-2017-godini/   pod rednim brojem 5.

 

Molimo sve zainteresirane građane da sudjeluju u procesu savjetovanja kako bi u predviđenom roku bilo prikupljeno što više mišljenja, primjedbi i prijedloga o ovoj važnoj temi i odluci kojom se reguliraju proračunski prihodi Grada Varaždina.

 

Pisane primjedbe mogu se dostaviti na adresu: GRAD VARAŽDIN, Upravni odjela za komunalni sustav i urbanizam, Trg slobode 12/II, 42000 Varaždin s naznakom Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na nacrt Odluke o porezima Grada Varaždina ili na e-mail adresu: [email protected]