08. prosinac 2023. | Autor: dd

Javna tribina o gospodarenju otpadom

Temeljem odredbi  Zakona o gospodarenju otpadom (NN 84/21) Grad Varaždin je obvezan organizirati javnu tribinu sa tematikom gospodarenja otpadom.

Javna tribina bit će održana u utorak,  12. prosinca 2023. godine u 12:00 sati, u dvorani JVP Varaždin, Ulica baruna Trenka 44,  u suradnji s društvom Čistoća d.o.o.,  a  pozvani su svi zainteresirani građani.  

Program javne tribine:

  1. Gospodarenje otpadom, zakonodavna podloga
  2. Cjenik javne usluge sakupljanja komunalnog otpada
  3. Izviješće o prikupljenim količinama i vrstama otpada
  4. Građevine u funkciji gospodarenja otpadom
  • sortirnica
  • reciklažna dvorišta
  • pretovarna stanica
  1. Polupodzemni spremnici
  2. Razno (prijedlozi, pitanja, primjedbe…)