24. listopad 2012.

Gradski vijećnici odobrili kreditno zaduženje Gradu Varaždinu

vijeće image vijeće

24.10.2012. - Grad Varaždin će za financiranje triju kapitalnih investicija uzeti dugoročni kredit od 26.126.000,00 kn. Zeleno svijetlo za to gradski su čelnici dobili od gradskih vijećnika na današnjoj sjednici Gradskog vijeća. Na izgradnju Kapucinskog trga utrošit će se 12.891.000,00 kn, za uređenje i rekonstrukciju poslovnog objekta u Preradovićevoj 10 iz kredita će se odvojiti 2.300.000 kn, a za komunalnu infrastrukturu kod POS zgrada u Vilka Novaka 10.935.000,00 kn. Kredit se uzima na 10 godina, a najbolji ponuđač – Privredna banka – odabran je postupkom javne nabave.

Gradonačelnik Habuš pojasnio je kako su i uređenje Kapucinskog trga i izgradnja POS zgrada projekti naslijeđeni od bivše vlasti koje treba završiti.

 Zgrada u Preradovićevoj 10 uredit će se za preseljenje upravnih prostora za čiji najam Grad  godišnje izdvaja 200.000 kn.