12. studeni 2015.

Gradonačelnik u obilasku radova

Lijep, sunčan dan gradonačelnik Grada Varaždina Goran Habuš iskoristio je za obilazak u pratnji novinara nekoliko gradilišta. Provjerio je stanje i kvalitetu do sada izvedenih radova u Habdelićevoj ulici, zatim u Ulici Ognjena Price a zatim je s građanima razgovarao o uređenju odvojaka u Dravskim poljanama.

Izvješće o radovima u tijeku na održavanju nerazvrstanih cesta na području Grada Varaždina 

1. Rekonstrukcija Habdelićeve ulice, u Varaždinu

Grad Varaždin je dana 15. srpnja 2015. godine, nakon što su radovi na izgradnji novog hotela „Park“, u Habdelićevoj ulici dovoljno odmakli, započeo sa izvođenjem radova na rekonstrukciji kolnih i hodnih površina u Habdelićevoj ulici.

Radovi se izvode kroz Program održavanja ulica i hodnih površina u povijesnoj jezgri Grada Varaždina za 2015. godinu, a izvoditelj radova je tvrtka Colas Hrvatska d.d. sa podizvoditeljem, tvrtkom, Vodogradnja d.d. Varaždin.

Grad Varaždin je prije početka izvođenja radova izvijestio gradske komunalne tvrtke, koje imaju položene infrastrukturne objekte i uređaje u Habdelićevoj ulici o planiranom zahvatu, te zatražio da se izjasne o potrebi rekonstrukcije istih, kako bi se moglo planirati i izvođenje radova na obnovi infrastrukture, a o čemu su se pozitivno izjasnili Varkom, Termoplin, a utvrđena je i potreba obnove javne rasvjete i DTK.

Radovi su započeli 15. srpnja 2015. godine, a planirani su radovi na rekonstrukciji Habdelićeve ulice u dužini 200,00 m, prosječne širine 8 m, a planirano je da se na mjestu parkirališta sa zapadne strane zgrade Stanoinga, uredi novi gradski trg.

Također su planirani radovi na razgradnji postojeće kolničke konstrukcije, rekonstrukcija infrastrukture (vodovodna mreža sa priključcima, odvodnja sa priključcima, plinska mreža sa priključcima, DTK), priprema tamponskog sloja i podloge za postavu opločenja, postava rubnjaka i završnog sloja hodne površine – betonskih opločnika i granitne kocke.

Tijekom prvih sedam dana izvođenja radova uklonjena je postojeća konstrukcija kolnika i nogostupa, a nakon toga su komunalne tvrtke pristupile rekonstrukciji svojih objekata i uređaja infrastrukture.

Pri tome je izvršena rekonstrukcija vodovodne i kanalizacijske mreže, plinske mreže, te se vrši obnova instalacija javne rasvjete i DTK.

Radovi na rekonstrukciji navedenih infrastrukturnih objekata su obavljeni do početka Špancirfesta, a za vrijeme odvijanja navedene manifestacije gradilište je bilo konzervirano, te se radovi nisu izvodili.

Po završetku Špancirfesta radovi su nastavljeni, te su u tijeku rujna i početkom listopada izvedeni radovi na rekonstrukciji kućnih priključaka vodovoda, odvodnje i plina, nakon čega su započeli radovi na uređenju kolničke konstrukcije.

Očekuje se da će svi predviđeni radovi (osim uređenja novog trga) biti dovršeni do 01.12.2015. godine. U vrijeme odvijanja Špancirfesta organizirana je od strane grupe studenata arhitekture „Akupnktura grada“ radionica, na kojoj su sudionici radili na izradi idejnog rješenja novog trga na mjestu parkirališta sa zapadne strane zgrade Stanoinga.

Izrađena su tri idejna rješenja, koja su 25.09.2015. godine prezentirana Savjetu za prostorno uređenje Grada Varaždina, te je zaključeno da se izrađena idejna rješenja mogu koristiti kao inicijativa za izradu projektnog zadatka.

Također je donesen zaključak da se izradi projektni zadatak, na temelju kojeg će se provesti javni urbanistički natječaj. Zaključeno je i da se do provedbe navedenog natječaja prostor budućeg trga privremeno konzervira parkovnim šljunkom, kako bi troškovi bili minimalni do provođenja natječaja i izrade potrebne projektne dokumentacije.

Predviđa se da će radovi na uređenju novog trga, temeljem odabranog rješenja, biti obavljeni u tijeku 2016. godine.

Predviđena vrijednost radova na rekonstrukciji Habdelićeve ulice je 3.250.000,00 kuna, bez radova na rekonstrukciji objekata infrastrukture.

2. Rekonstrukcija Ulice Ognjena Price, u Varaždinu.

Grad Varaždin je obzirom na izviješća ophodara, zahtjev nadležnog Mjesnog odbora, kao i pritužbe građana na stanje kolnika u Ulici Ognjena Price, izvršio uvid i utvrdio potrebu za izvođenjem radova na rekonstrukciji predmetne ulice, na dionici od Kukuljevićeve ulice do Špinčićeve ulice.

Također je od strane Varkom d.d. Varaždin, ustanovljena potreba za rekonstrukcijom vodovodne i kanalizacijske mreže sa priključcima.

Obzirom na navedeno, donešena je odluka da se 09. studenog 2015. godine krene u izvođenje navedenih radova, te će kroz Program održavanja nerazvrstanih cesta za 2015. godinu, biti obavljeni radovi na rekonstrukciji dijela Ulice Ognjena Price, na dionici od Kukuljevićeve ulice do Špinčićeve ulice, dužine 301,70 m , širine kolnika 6,00 m, sa obostranim pješačkim stazama širine 0,91 m – 2,00 m.

Predviđeni su radovi na glodanju postojećeg habajućeg sloja asfalta, iskopu i nasipu za izradu tamponskog sloja nove kolničke konstrukcije, postavi novih rubnjaka, uređenju oborinske odvodnje, asfaltiranju kolnika novim nosivim i habajućim slojem asfalta, te asfaltiranju nogostupa.

Radove na rekonstrukciji prometnice u potpunosti financira Grad Varaždin, u predviđenom iznosu od 1.400.000,00 kuna, a izvodi ih ugovorni izvoditelj radova na održavanu nerazvrstanih cesta, TD Colas Hrvatska d.d.

Radove na rekonstrukciji vodovodne i kanalizacijske mreže sa priključcima financira i izvodi Varkom d.d. Varaždin.

Radovi su započeli dana 09.11.2015. godine, te je predviđeno da se izvedu u dvije faze.

U prvoj fazi planirano je da se obaviti rekonstrukcija na dionici od Kukuljevićeve ulice do Trenkove ulice, a u II fazi planirani su radovi na dionici od Trenkove ulice do Špinčićeve ulice.

Završetak radova u slučaju povoljnih vremenskih uvjeta, očekuje se do kraja prosinca 2015. godine. 3. Sanacija kolnika u Dravskoj poljani, u Varaždinu.

3. Radovi u Ulici Dravska poljana

Grad Varaždin je obzirom na izviješća ophodara i pritužbe građana na stanje kolnika u Ulici Dravska poljana, izvršio uvid i utvrdio potrebu za izvođenjem radova na sanaciji kolnika predmetne ulice.

Utvrđena je potreba za glodanjem postojećeg asfalta kolnika i postavom novog asfaltnog zastora na cca. 800,00 m2 predmetne prometnice.

Vrijednost radova je cca. 100.000,00 kuna. Radovi su započeli 09.11.2015. godine, a njihov završetak je planiran do 13.11.2015. godine.