08. veljača 2024. | Autor: dd

Grad Varaždin će i ove godine sufinancirati građanima servis i kupnju bicikala

Grad Varaždin i ove godine, u cilju poticanja građana na svakodnevno korištenje bicikala u javnom prometu,  nastavlja praksu sufinanciranja servisiranja i kupnje bicikala.

Na službenim web stranicama objavljen je javni poziv serviserima i prodavačima bicikala za sudjelovanje u provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikala u 2024. godini. Ove godine javni poziv raspisan je ranije, a također je iznos za tu mjeru povećan s lanjskih 37.500 na ukupno 50.000 eura.  

Grad Varaždin će tim sredstvima građanima sufinancirati servisiranje starog bicikla s 50% troškova servisa, odnosno maksimalno do 40,00 eura po korisniku. Za tu mjeru osigurano je  ukupno 20.000,00 eura u Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu, a sufinancirat će se servis  ukupno 500 bicikala. Mjera servisiranja starih bicikala provoditi će se od 4. ožujka 2024. godine do 3. lipnja 2024. godine.

Nadalje, Grad Varaždin će građanima sufinancirati kupnju novog bicikla s 60,00 eura po korisniku za što je osigurano 30.000,00 eura u Proračunu Grada Varaždina za 2024. godinu. Građani Varaždina će na taj način moći kupiti ukupno  500 bicikala. Mjera sufinanciranja kupnje novog bicikla provoditi će se od 4. ožujka 2024. godine do 3. lipnja 2024. godine.

Javni poziv je objavljen na službenim mrežnim stranicama Grada Varaždina na poveznici

https://varazdin.hr/javni-pozivi/javni-poziv-serviserima-prodavacima-bicikala-sudjelovanje-provodenju-mjera-poticaja-servisiranja-i-k-11012/

a rok prijave za servisere/prodavače bicikala je 16. veljače 2024. godine do 12,00 sati.

Popis servisa i radionica koji će se javiti na javni poziv bit će objavljen pa se i ove godine očekuje da će velik broj građana na vrijeme iskoristiti tu povoljnost koju nudi Grad Varaždin.

Sve dodatne informacije vezane uz provođenje mjera poticanja servisiranja i kupnje bicikala mogu se dobiti na e-mail adresi [email protected].