07. veljača 2024.

Javni poziv serviserima/prodavačima bicikala za sudjelovanje u provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikala u 2024. godini

Rok za prijavu: petak, 16.02.2024. godine do 12:00 sati

 

Prijave na ovaj Javni poziv mogu se podnijeti na službenom obrascu do petka, 16. veljače 2024. godine do 12:00 sati bez obzira na način dostave, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Prijava za sudjelovanje u provođenju mjera poticaja servisiranja i kupnje bicikala u 2024. godini - NE OTVARAJ".

 

Javni poziv

 

Obrazac za prijavu