27. kolovoz 2020. | Autor: ddretar

Grad osigurao sredstva za besplatne radne bilježnice i radne materijale školaraca

Grad Varaždin na vrijeme donosi odluke kako bi se aktivnosti prilagodile novonastaloj situaciji vezanoj uz epidemiju. Tako je dio sredstava iz proračuna Grada Varaždina namijenjenih održavanju  različitih manifestacija unutarnjom preraspodjelom preusmjeren  za kupnju  školskih radnih bilježnica i ostalih materijala za obvezne predmete.

Prvotno planirani iznos u proračunu Grada Varaždina od 961 tisuća kuna, amandmanom gradonačelnika dr.sc. Ivana Čehoka već na sjednici vijeća održanoj  na proljeće u rebalansu proračuna povećan je za 300 tisuća kuna. S tako osiguranim sredstvima na vrijeme se krenulo u akciju pa su škole morale do 15. srpnja prijaviti sve potrebe za materijalima koji će biti kupljeni iz rezerviranih sredstava.

Mjera se odnosi na sve učenike s prebivalištem na području Grada Varaždina i na sve one materijale koje su nastavnici odabrali i koji uključuju:

- radne bilježnice obveznih predmeta od 1. do 8. razreda
- zbirke zadataka obveznih predmeta od 1. do 8. razreda
- kutije za Tehničku kulturu od 1. do 8. razreda
- geografski atlas za 5. razred

 

Grad Varaždin poduzeo je ovu mjeru kako bi svi učenici imali besplatne materijale za sve obvezne predmete koje su do spomenutog datuma nastavnici morali odabrati. S ukupno 1.261.000 kuna iz gradskog proračuna dodatno se pomaže roditeljima i djeci kako bi im bila donekle olakšana situaciju vezanu uz koronavirus i prateću gospodarsku situaciju te početak nove školske godine.