21. studeni 2019. | Autor: Martina Gradečak

Besplatni pravni savjeti pravne klinike

Dana, 21. studenog 2019. godine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice Grada Varaždina, održan je drugi krug projekta „Vanjske klinike“ Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, od ukupno sedam predviđenih za ovu akademsku godinu 2019./2020.

Studenti završne godine Pravnog fakulteta u Zagrebu nastojali su građanima Grada Varaždina pomoći pružanjem besplatnih pravnih savjeta, primjenom svog dosada stečenog znanja. Sljedeći, treći krug održavanja Pravne klinike, predviđen je 12. prosinca 2019. godine u vremenu od 10:00 do 14:00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1 (dvorana u prizemlju lijevo). Molimo sve zainteresirane građane da svoj dolazak najave na besplatan broj telefona 0800 0042, te sa sobom obavezno ponesu kopiju osobne iskaznice, te kopiju dokumentacije vezane za slučaj zbog kojeg dolaze.