22. listopad 2020. | Autor: Martina Gradečak

Besplatni pravni savjeti pravne klinike 2020./2021.

Dana, 22. listopada 2020. g. u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice Grada Varaždina, održan je prvi krug projekta „Vanjske klinike“ Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, od ukupno sedam predviđenih za ovu akademsku godinu 2020./2021.

Studenti završne godine Pravnog fakulteta u Zagrebu nastojali su građanima Grada Varaždina pomoći pružanjem besplatnih pravnih savjeta,  primjenom svog dosada stečenog znanja. Slijedeći, drugi krug održavanja Pravne klinike predviđenih je u četvrtak, 26. studenog 2020. g., u vremenu od 10,00 do 14,00 sati, u prostorijama Gradske vijećnice Grada Varaždina, Trg kralja Tomislava 1 (dvorana u prizemlju lijevo). Molimo sve zainteresirane građane da svoj dolazak najave na  besplatan broj telefona 0800 0042, te sa sobom obavezno ponesu kopiju osobne iskaznice, te kopiju dokumentacije vezane za slučaj zbog kojeg dolaze.

Pri održavanju klinike strogo će se voditi pažnja o protuepidemijskim mjerama (distanca, obavezno nošenje maske, dezinfekcija ruku i prostora, korištenje rukavica radi primanja dokumenata i drugo). Stoga molimo građane da budu odgovorni u pridržavanju navedenih mjera.