14. siječanj 2022.

Prijam službu na neodređeno i na određeno vrijeme

Rok za predaju: Ponedjeljak, 24.01.2022. do 23:59 sati

Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća

a) Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

  • VIŠI SAVJETNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU POSTUPAKA JAVNE NABAVE
  • SAVJETNIK ZA INFORMATIČKE POSLOVE
  • STRUČNI REFERENT ZA OBRAČUN PLAĆE

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

 

b) Javni natječaj za prijam prijma vježbenika na određeno vrijeme

radi osposobljavanja za službu i obavljanja vježbeničke prakse (vježbenički staž) za obavljanje poslova radnog mjesta: VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA ARHIVU I OPĆE POSLOVE.

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

 

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti

a) Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radna mjesta:

  • SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I STRATEŠKO PLANIRANJE
  • SAVJETNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA
  • STRUČNI SURADNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

 

b) Pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje objavljen je Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme na radna mjesta:

  • VIŠI SAVJETNIK ZA GOSPODARSTVO I STRATEŠKO PLANIRANJE
  • VIŠI SAVJETNIK ZA PRIPREMU I PROVEDBU EU PROJEKATA

Obavijest i upute

Tekst Oglasa

 

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PROJEKTE U OBRAZOVANJU.

Obavijest i upute

Tekst Natječaja

 

Prema članku 103. stavku 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ("Narodne novine" broj 121/17, 98/19 i 84/21) upućujemo na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843, na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju.