Koncertni ured Varaždin

Augusta Cesarca 1

Varaždin

T/F: 042/212-907
E: info@kuv.hr 
Web: www.kuv.hr
Ravnatelj: Raymond Rojnik

Upravni savjet Koncertnog ureda Varaždin

Maja Hrešć - predsjednica
Danijel Kuserbanj - zamjenik predsjednice
Tomica Drvar Trtinjak - član