HNK u Vraždinu

P. Pavličić TROJICA U TRNJU

Lokacija: A. Cesarca 1, Varaždin
30.10.2019. 11:00 - 12:15
Velika scena PRODANO ZA ŠKOLE
Kontakt podaci: hnkvz@hnkvz.hr/ 042 214 688