06. studeni 2015.

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluge izrade strojarskih i elektrotehničkih projekata za energetsku obnovu zgrada Dječjeg vrtića Varaždin i I. Osnovne škole Varaždin

Rok za predaju: Utorak, 17.11.2015. do 10:00 sati

Poziv

Prilog I. Ponudbeni list i opis predmeta nabave

Prilog II. Troškovnik

 

Procijenjena vrijednost: 174.000 kn ( za svaku grupu: 21.750,00 kn)

Rok za dostavu ponuda: 17.11.2015.