14. srpanj 2016. | Autor: [email protected]

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluge izrade glavnog projekta za izgradnju cikloturističke prihvatne točke u Varaždinu (infopunkt i garaža za bicikle)

Rok za predaju: Ponedjeljak, 25.07.2016. do 12:00 sati