28. lipanj 2017. | Autor: [email protected]

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave usluga smještaja, održavanja i dorade službene Internet stranice Grada Varaždina

Krajnji rok za dostavu ponude, bez obzira na način dostave: Ponedjeljak, 03.07.2017. do 12:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.