11. studeni 2016. | Autor: [email protected]

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave izrade glavnog projekta u svrhu ishođenja građevinske dozvole za izgradnju objekta dječjeg vrtića Kućan Donji

Rok za dostavu ponude: Ponedjeljak, 21.11.2016. do 12:00 sati