02. rujan 2019.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostvene nabave sanacije i zamjene vanjske stolarije I kata objekta Trg slobode 12, Varaždin

Krajnji rok za dostavu ponude, bez obzira na način dostave: Srijeda, 11.09.2019. do 10:00 sati

Ukoliko želite pratiti ovaj postupak, upišite svoju email adresu na koju ćemo vam slati promjene:

Vaša e-mail adresa neće se koristiti i obrađivati u druge svrhe osim u svrhu primanja obavijesti o promjenama za (isključivo) ovu objavu. Vaša e-mail adresa neće se dati na korištenje trećim osobama.