03. veljača 2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade, tiskanja i distribucije "Službenog vjesnika Grada Varaždina"

Rok za predaju: Četvrtak, 10.02.2022. do 10:00 sati