21. veljača 2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade Strategije razvoja turizma Grada Varaždina do 2027. godine

Rok za predaju: Srijeda, 09.03.2022. do 10:00 sati