07. listopad 2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju VII. osnovne škole Varaždin, Donji Kućan, Varaždinska 131, Varaždin

Rok za predaju: Ponedjeljak, 17.10.2022. do 10:00 sati