05. listopad 2022.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave opreme za video nadzor javnih površina grada Varaždina

Rok za predaju: Četvrtak, 13.10.2022. do 10:00 sati