21. lipanj 2023.

Poziv na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave: Detaljni financijski i ostali učinci izmjena Ugovora o koncesiji održavanja i naplate parkirališnih mjesta na javnim površinama grada Varaždina

Rok za predaju: Srijeda, 05.07.2023. do 10:00 sati