06. kolovoz 2014.

Poziv na dostavu ponude za nabavu telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN (usluge mobilne telefonije)

Rok za predaju: Ponedjeljak, 18.08.2014. do 10:00 sati

Poziv

Rok za dostavu ponude: 18.8.2014.