12. kolovoz 2016. | Autor: [email protected]

Poziv na dostavu ponude - Nabava telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN (usluge mobilne telefonije)

Rok za predaju: Utorak, 23.08.2016. do 10:00 sati

Poziv na dostavu ponude - Nabava telekomunikacijskih usluga u mobilnoj mreži za umrežavanje pretplatničkih brojeva u VPN (usluge mobilne telefonije)

Tekst Poziva, Prilog I i Prilog IV

Prilog II - Tablice tehničke specifikacije

Prilog III - Ponudbeni troškovnik